creativity

creativity
kūrybingumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės savybių kompleksas, leidžiantis produktyviu darbu pasiekti originalių, visuomeniškai reikšmingų, kokybiškai naujų veiklos rezultatų. Moksleivių kūrybingumas pasireiškia minčių, idėjų, sumanymų originalumu atliekant mokyklines užduotis, senų idėjų kritika, naujų ieškojimu ir radimu. Kūrybingumas nėra vien intelekto savybė. Tai visos asmenybės gebėjimas originaliai mąstyti ir jausti. Tuo susidomėta seniai. XIX a. Č. Darvino giminaitis F. Galtonas teigė, kad kūrybingumas paveldimas, italas Č. Lombrozas genialumą siejo su psichiniais sutrikimais. Tačiau abi šias nuomones labai kritikavo šveicarų mokslininkas A. de Kandolis (1924). Prasidėjus mokslo ir technikos revoliucijai, XX a. viduryje vėl susidomėta kūrybingumu. JAV sukurta „minčių lietaus“ teorija, pagal kurią kontroliniai intelekto mechanizmai slopina protinį asmenybės aktyvumą, leidžia jai tik adaptuotis aplinkoje, o laisvai mąstant kolektyve kyla naujų, originalių idėjų, formuojasi jų kritika ir atsiranda galimybė atrinkti vertingas, perspektyvias idėjas. Yra dar vadinamoji sintezės teorija, pagal kurią kolektyvinėje kūryboje sintetinami intuityvūs ir emociniai proto veiklos komponentai ir sukuriama kažkas nauja. Užsienyje rengiami nauji kūrybingumo vertinimo testai, nes senieji netinka – jais galima išmatuoti standartinį mąstymą. atitikmenys: angl. creativity vok. Schöpfertum rus. творческая способность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • creativity — 1859, from CREATIVE (Cf. creative) + ITY (Cf. ity) …   Etymology dictionary

  • creativity — [n] artistry cleverness, genius, imagination, imaginativeness, ingenuity, inspiration, inventiveness, originality, resourcefulness, talent, vision; concepts 409,410 …   New thesaurus

  • creativity — [krē΄ā tiv′ə tē] n. creative ability; artistic or intellectual inventiveness …   English World dictionary

  • Creativity — For other uses of Creativity , see Creativity (disambiguation). Human intelligence Abilities and Traits Abstract thought Communication  …   Wikipedia

  • creativity — /kree ay tiv i tee, kree euh /, n. 1. the state or quality of being creative. 2. the ability to transcend traditional ideas, rules, patterns, relationships, or the like, and to create meaningful new ideas, forms, methods, interpretations, etc.;… …   Universalium

  • creativity — noun ADJECTIVE ▪ great ▪ true ▪ artistic, cultural, intellectual, musical, scientific ▪ human …   Collocations dictionary

  • creativity — creative cre‧a‧tive 1 [kriˈeɪtɪv] adjective 1. producing or using new and interesting ideas: • The movie company has come under criticism for focusing too heavily on marketing and not enough on creative issues. • He regularly gives lectures and… …   Financial and business terms

  • creativity — cre|a|tiv|i|ty [ˌkri:eıˈtıvıti] n [U] the ability to use your imagination to produce new ideas, make things etc ▪ artistic creativity ▪ Teachers have been attacked for stifling creativity in their pupils. ▪ Editors complain about the lack of… …   Dictionary of contemporary English

  • creativity — noun The quality or ability to create or invent something. His creativity is unsurpassed by his fellow students in the art class. Syn: creativeness, originality See Also: create, creative …   Wiktionary

  • creativity — [ˌkriːeɪˈtɪvəti] noun [U] the ability to create new ideas or things using your imagination We want to encourage creativity in our employees.[/ex] …   Dictionary for writing and speaking English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”